Výherca 01.03.2017 - 2.cena

Výherca 2. ceny dňa 01.03.2017 :  Miroslav Nagy z Veľkého Bielu

Cena:  Vejáre v hodnote 10 Eur

Kommentár od výhercu: 

Fotka prijatá dňa: