Súkromie

Organizátor, ako správca-spracovateľ údajov v súlade so všetkými platnými právnymi 

predpismi na ochranu údajov v dáta-údaje hráčov, chráni osobné údaje registrovaných 

osôb predovšetkým proti neoprávnenému prístupu, zmene, vymazaniu,náhodnému zničeniu 

alebo proti poškodeniu týchto údajov.

 

Osobné údaje registrovaných osôb bez ich predošlého súhlasu organizátor 

neposkytne tretím stranám. 

 

Organizátor, ako správca-spracovateľ údajov v súlade platnými právnymi 

predpismi na ochranu údajov, môže poskytnúť tieto údaje v prípade nevyhnutnej 

potreby štatným orgánom.

 

Organizátor, ako správca-spracovateľ údajov sa zaväzuje, že zaregistrovaná osoba-hráč 

kedykoľvek - po identifikácii - môže požiadať o informáciu, že ako sa zaobchádza s jeho 

osobnými údajmi - požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov.

 

 

 

Zásady ochrany osobných údajov

 

Organizátor je oprávnený aj bez súhlasu hráča spracovávať osobné údaje, ktoré sú 

nevyhnutné na účel realizácie priebehu online tomboly a odovzdania výhry v priebehu tomboly 

a po jej skončení v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Niektoré časti webovej stránky onlintombola.sk ako aj celá online hra na  onlinetombola.sk

(ďalej len hra) požadujú - sú viazané na registráciu na stránke.  Organizátor zodpovedá za

bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane

osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

So žiadosťami o registráciu ako aj osobnými údajmi poskytnutými pri registrácii organizátor 

zaobchádza dôverne, v súlade s platnými právnymi požiadavkami, a vykoná všetky možné technické

a bezpečnostné opatrenia , aby sa zabránilo uniknutiu osobných údajov a aby sa nedostali do 

rúk neoprávnených užívateľov.  Osobné údaje registrovanej osoby (hráča) môže spravovať

organizátor iba v tom prostredí - okruhu,  s ktorým registrovaná osoba výslovne pri registrácii súhlasil.

 

Dôvody správe dát k registrácii na stránke sú:

- umožniť získať identity víťazov,  uľahčiť a podporiť oblúbenosť stránky v dalšom rozvoji

- Odoslanie reklamných ponúk - reklamné správy/ služby

- Spoločne s ďalšími spoločnosťami odporučenie a ponúkanie výrobkov, či služieb

- Štatistická analýza

- Marketingové účely

 

Hráč dobrovoľne prispeje na poskytnutie nasledujúcich svojich údajov, ktoré sú nasledovné:

Meno a Priezvisko, E-mailová adresa, dátum narodenia, poštové smerovacie číslo, Mesto, pohlavie.

Adresa a telefónne číslo víťazov v hre - online tombole, sú potrebné iba pri procese 

odovzdávania výhry a po prevzatí výhry budú odstránené.

Ukončeným procesu odovzdávania výhry výhercom, môžme považovať tú činnosť, moment čo 

zachytáva výhercu spolu s príslušnou výhrou a ked výherca sa odfotí s výhrou a pošle to 

na info@tombola.sk, alebo pri osobnom odbere bude nasnímaný organazátorom. 

 

Organizátor má právo- je oprávnený nasnímať, nahrať proces odovzdávania výhry - výhercov a využiť fotky, 

videá, zvukové záznamy, ktoré boli nahraté, nasnímané pri procese odovzdávania výhry konkrétnym 

výhercom, bez akéhokoľvek časových, priestorových, príležitosných alebo dalších obmedzení a to

bez akéhokoľvek spoplatnenia týchto nahrávok, činností.

V prípade víťazov aj ich fotografie budú uložené.

Hráči pri registrácii do hry zaškrtnutím zaškrtávacieho políčka a aj samotným akceptovaním 

Všeobecných podmienok používania portálu www.tombola.sk t.j.  akceptovaným

,, Podmienky používania portálu,, súhlasia, aby na ich e-mailové adresy boli zasielané

aj informačné alebo reklamné e-maily.

 

Hráči si s registráciou berú na vedomie, že zadané informácie a dáta sú dobrovoľné a kedykoľvek ich môžu 

požiadať o vymazanie , alebo aj môžu sami vymazať svoje údaje a zrušiť svoju registráciu kliknitým na 

odkaz na spodku každého e-mailu, čo dostali od organizátora. Spoločne s odstránením registracie zaniknú 

aj prístupy, výhody a všetky služby, ktoré boli pri registrácii k dispozícii.